Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2020

Konec leta organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, pripravijo letna poročila. Število in obseg poročil ter roki za oddajo so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Kljub podaljšanju v preteklem letu roki za oddajo ostajajo v običajnih terminih. Prav tako je nespremenjena oblika izkazov obračunov in spremljajočih poročil. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih organizacije običajno lahko pripravijo v poenoteni obliki.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS