Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letno poročilo gospodarskih družb za leto 2020

Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila in mora zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju. Pri poročanju za leto 2020 sicer ni posebnosti, vendar bodo morali pripravljavci podatkov za računovodske izkaze posvetiti veliko več pozornosti posledicam epidemije tako glede možne slabitve sredstev kot glede izkazovanja državnih pomoči.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS