Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Letno poročanje samostojnih podjetnikov za leto 2020

Tisti samostojni podjetniki, ki ustrezajo merilom za mikro družbe, lahko računovodske izkaze sestavljajo tudi v strnjeni obliki. Srednje veliki in veliki podjetniki so dolžni pripraviti še pojasnila k računovodskim izkazom.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS