Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Vpliv COVID-19 na zaključevanje poslovnega leta 2020

Zaključevanje poslovnega leta 2020 bodo zaznamovale presoje poslovodstva. Te segajo od ustreznosti predpostavke delujoče organizacije, primernosti računovodskih ocen ter potrebnih oslabitev finančnih in nefinančnih sredstev do gotovosti pripoznanih prihodkov v povezavi s prejetimi državnimi pomočmi. Presoje v računovodske izkaze vnašajo določeno mero subjektivnosti. Prav zato je ključno, da organizacija upošteva vsa dejstva in okoliščine, ki so ji na voljo na dan bilanciranja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS