Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz denarnih tokov za leto 2020

Izkaz denarnih tokov pojasnjuje razliko denarnih sredstev in denarnih ustreznikov med dvema bilančnima presečnima dnevoma. Bralcem izkazov nazorno prikaže, kako organizacija pridobiva in porablja denarna sredstva. Sestavljen je iz treh podbilanc: iz poslovanja, investiranja in financiranja. Sestavitev izkaza je obvezna samo za organizacije, ki se po velikostnih merilih razvrščajo med srednje velike in velike.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS