Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava za leto 2020

Nepridobitne organizacije morajo za zaključek obračunskega leta pripraviti letno poročilo za leto 2020. Računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah računovodskih izkazov, ki veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS 2016. Glavni poudarki pri pojasnilih k računovodskim izkazom pa so navedeni v SRS 34.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS