Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Izkaz gibanja kapitala za leto 2020

Izkaz gibanja kapitala sestavljajo organizacije, ki se po velikostnih kriterijih razvrščajo med srednje velike in velike. V njem predstavijo spremembe vseh sestavin kapitalskih postavk v letu, za katero poročajo, kot razlike med začetnim in končnim stanjem. Poseben, a obvezen dodatek k izkazu je prikaz bilančnega dobička oziroma izgube. Ta prikaz sestavljajo vse gospodarske družbe ne glede na velikost in pove, kolikšen znesek lahko družba izplača lastnikom v obliki dividend.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS