Tema: LETNO POROČANJE ZA ZASEBNI SEKTOR

Posebnosti pri poročanju zadrug za leto 2020

Poročanje zadrug za leto 2020 se v primerjavi z letom 2019 spreminja zgolj v delu, ki se nanaša na interventno zakonodajo ali ukrepe, povezane s COVID-19. Računovodsko poročilo, ki ga v okviru letnega poročila pripravijo zadruge, sestavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s predlogom za razporeditev rezultatov poslovanja, kot je značilno za vse družbe. Sestavni del letnega poročila je še poročilo o poslovanju.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 30. 12. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS