Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Vodila za sestavo letnega poročila uporabnikov EKN

Do konca februarja 2014 morajo uporabniki EKN pripraviti in oddati letno poročilo, ki obsega računovodsko in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morajo podati računovodske izkaze in pojasnila k njim. V izkazih predstavijo predpisane obrazce z vrednostmi posameznih računovodskih postavk, v pojasnilih pa računovodske postavke opisno, tabelarično in še kako drugače razložijo.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS