Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki pri pripravi izkazov prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov izhajajo iz podatkov v poslovnih knjigah, v katerih evidentirajo poslovne dogodke po načelu denarnega toka. Pri tem je posebej pomembno, da pravilno opredelijo njihove posamezne vrste v skladu s predpisanim EKN in sprejetimi pojasnili.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS