Povečan obseg poročanja Dursu

V novem letu bomo morali poročati o dohodkih iz delovnega razmerja, od katerih ne obračunavamo niti dohodnine niti prispevkov za socialno varnost. Durs bomo mesečno obveščali o izplačanih povračilih stroškov, odpravninah, jubilejnih nagradah, solidarnostnih pomočeh in premijah za dodatno pokojninsko zavarovanje. Poleg tega bomo sporočali podatke o nepremičninah v najemu ter podrobnosti o vzdrževanih družinskih članih, olajšavah in vrstah bonitet.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS