Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Poročanje ob zaključku poslovnega leta

Uporabniki EKN morajo poslovno leto 2013 zaključiti po stanju 31. decembra ter o njem pravilno in pravočasno poročati institucijam, določenim z zakoni in drugimi predpisi. Z namenom priprave podatkov in informacij za letno poročilo morajo pred sestavitvijo računovodskih izkazov pregledati računovodske postavke, jih uskladiti z dejanskim stanjem na osnovi popisa, dokončno obračunati odbitni delež pri DDV, obračunati davek od dohodkov pravnih oseb, narediti druge obračune (proizvodnje, amortizacije) in še kaj.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS