Davčni vidik zamenjave zemljišča

Pri načrtovani graditvi ali obnovi šol, vrtcev, industrijske cone, prometnic, vodotokov, drugega in tudi pri popravkih oblike parcel se pogosto pojavi potreba po zamenjavi enega zemljišča za drugo. Pri tem nastaneta dva prenosa lastninske pravice in vsak pogodbenik ima obveznosti (plačilo dajatev) in pravice, ki nastanejo iz prodajne pogodbe za prodajalca. Dajatve se plačajo tudi v primeru, da je vrednost obeh zemljišč, ki se zamenjujeta, enaka.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS