Solidarna odgovornost za plačilo DDV

Institut solidarne odgovornosti za plačilo DDV kot eden izmed ukrepov v boju proti goljufijam je bil uveden v slovenski pravni red s sprejetjem novele Zakona o davku na dodano vrednost, ki je začela veljati 1. januarja 2010. Glede na to, da je zakonska opredelitev instituta solidarne odgovornosti precej splošna in da v pravilniku ni nobenih izvedbenih določil, je pri njegovem izvajanju kar nekaj dilem in težav; verjetno bo tudi nastajajoča sodna praksa pripomogla k večji jasnosti tega instituta in s tem k večji pravni gotovosti na tem področju.

Marjan Maček, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS