Roki za oddajo davčnih napovedi in obračunov davka

Davčni zavezanci lahko davčno obveznost izpolnijo s samoobdavčitvijo, prek davčnega odtegljaja ali prek davčne odmere, torej z davčnim obračunom, obračunom davčnega odtegljaja ali davčno napovedjo. Neoddaja ali prepozna oddaja napovedi in obračunov je davčni prekršek, sankcija pa je predvidena tudi za oddajo napovedi in obračunov z napačnimi ali pomanjkljivimi podatki. Davčni predpisi v določenih primerih in pod posebnimi pogoji zavezancem omogočajo nekaznovano izpolniti davčno obveznost tudi z zakasnitvijo. Samoprijava je bila uvedena prav zato, da bi spodbudili zavezance, da naknadno ugotovljene nepravilnosti v napovedih in obračunih čim prej sporočijo davčnemu organu in se hkrati razbremenijo prekrška.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS