Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Sestaviti morajo dva izkaza prihodkov in odhodkov, ki vsak na svoj način izkazujeta te računovodske postavke. Zato je pomembno, da njihovo nastajanje in vrednotenje pravilno opredelijo že v poslovnih knjigah.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS