Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN

Bilanca stanja uporabnikov EKN

V sestavku so praktični napotki za izpolnitev postavk bilance stanja določenih in drugih uporabnikov EKN. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike, obrazec za leto 2013 pa je enak lanskemu.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 11. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS