Gradnja nepremičnin

Evidentiranje poslovnih dogodkov pri gradnji nepremičnin računovodjem povzroča kar nekaj težav. Te se začnejo z različno dinamiko prejemanja računov izvajalcev, nadaljujejo pa s tem, da iz njih ni razvidno, ali gre za odhodek obdobja ali nastali stroški izpolnjujejo pogoje za usredstvenje. Če drži slednje, mora računovodja pravilno razvrstiti opredmetena osnovna sredstva v skupine. Sledita še določitev amortizacijske stopnje in možnost uveljavljanja davčnih olajšav.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 09. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS