Sodna praksa v zvezi z dohodki iz kapitala v letih 2019 in 2020

Dohodki iz kapitala so za zavezance eno od pomembnih področij, na katere je v preteklem obdobju posegla sodna praksa. Slovenska sodišča so med drugim odločala o obdavčitvi pri odsvojitvi nepremičnin po pogodbi o preužitku, o obdavčitvi v primeru prodaje oziroma nakupa lastnega deleža, o določitvi nabavne vrednosti kapitala, o času odsvojitve kapitala v primeru odložnih pogojev in o pobotu izgub z dobički iz kapitala. Presojala pa so tudi o obdavčitvi dohodnine od prikritega dobička zaradi premajhne odsvojitvene vrednosti nepremičnine.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 24. 09. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS