Oprostitev DDV pri opravljanju plačilnega prometa, depozitih in menjalniških storitvah

Plačilni promet, depoziti in menjalniške storitve so transakcije, oproščene DDV. Pri številnih podobnih in njim pomožnih storitvah pa opredelitev povzroča vedno več težav. Te po delčkih rešuje Sodišče EU z razlagami v sodbah. Finančne storitve, ki se lahko štejejo za oproščene DDV, morajo v skladu s sodno prakso tvoriti ločeno celoto, katere posledica je izpolnitev posebnih in bistvenih nalog finančne transakcije. Njen učinek mora biti prenos sredstev ter povzročitev spremembe v pravnem in finančnem položaju.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 24. 09. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS