Prenove nepremičnin

Zgradbe imajo resda dolgo dobo koristnosti, a bo morala organizacija pred potekom te dobe kljub temu zamenjati obrabljene dele, kot so napeljave, streha in stavbno pohištvo. Ker imajo ti deli drugačno dobo koristnosti od zgradbe, je različna tudi stopnja amortiziranja. Še preden pa organizacija stroške usredstvi v nabavno vrednost, mora presoditi, ali sploh izpolnjuje pogoje, kot jih določajo računovodski standardi. Če jih ne izpolnjuje, stroški predstavljajo odhodek obdobja.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 09. 2020 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS