Poroštvo

Poroštvo je oblika zavarovane terjatve, ki varuje upnika pred tveganjem, da dolžnik ne bo izpolnil svoje obveznosti. Pri poroštvu se tretja oseba – porok poleg dolžnika zaveže, da bo v primeru, če dolžnik ne izpolni svoje obveznosti, to izpolnila namesto njega. Tak dogovor predstavlja precejšnje finančno tveganje, ki običajno traja dalj časa in se v praksi večinoma pojavlja kot način pomoči drugi osebi pri najemu kredita.

Sabina Zupančič, dipl. prav.
Datum objave: 24. 09. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS