Zavarovanje za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

Lansko leto se je povečal krog oseb, ki jih morajo delodajalci zavarovati za invalidnost kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Zavarovanke so postale osebe, ki opravljajo dela na podlagi podjemnih ali avtorskih pogodb ali na podlagi drugih pravnih razmerij. Od 1. februarja 2014 pa morajo delodajalci te osebe tudi zdravstveno zavarovati za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Invalidsko zavarovanje je predpisano za vse, ki v Sloveniji dosegajo dohodke iz drugih pravnih razmerij, zdravstveno zavarovanje pa le za osebe, ki so že vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Tujcev iz držav EU ali iz tretjih držav, ki niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, delodajalci zdravstveno ne zavarujejo za posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, za invalidnost pa jih morajo zavarovati, razen če tujci iz držav članic EU dokažejo, da so za invalidnost zavarovani v svoji državi.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 04. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS