Doba koristnosti osnovnih sredstev

Za obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev je pomembna tudi doba njihove koristnosti. Zato jo moramo ob začetku obračunavanja določiti in jo vsako leto pri pomembnejših postavkah preveriti, tako da so amortizacijske stopnje amortizirljivih sredstev res prave.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 04. 2014 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS