Evidentiranje uvoza in izvoza blaga za namene DDV

Blago, ki ga davčni zavezanec uvozi iz tretje države v EU, mora vedno predložiti carinskim organom. Če ga sprosti v prosti promet, poleg carinskih dajatev plača tudi DDV. Plačani DDV ob uvozu blaga si lahko ob izpolnjenih pogojih v rednem obračunu DDV odbije. V slovenski obračun DDV vpiše le DDV, ki ga je ob uvozu blaga plačal slovenskim carinskim organom. Izvoz blaga v tretjo državo je oproščen plačila DDV, če ima izvoznik dokazilo o dejanskem iznosu blaga iz EU.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 04. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS