Knjiženje usredstvenih lastnih proizvodov

Organizacije v svojih poslovnih knjigah izkazujejo tudi opredmetena osnovna sredstva, ki so jih same izdelale. Knjiženje usredstvenih lastnih proizvodov oziroma njihovega prenosa med opredmetena osnovna sredstva je odvisno od vrste organizacij in njihovega statusa v ureditvi DDV. Pri tovrstnem prenosu morajo paziti, da stroški v usredstvenih lastnih učinkih ne vplivajo na poslovni izid.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 04. 2014 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS