Evidenca podatkov o pokojninskem zavarovanju

Na pridobitev in odmero pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja vplivajo zavarovalna doba, plače in drugi dohodki oziroma osnove, od katerih so bili obračunani in plačani prispevki. Podatke, potrebne za uveljavitev pravic iz pokojninskega zavarovanja, zdaj zagotavljajo delodajalci. Za leto 2016 jih bo poleg delodajalcev zagotovil tudi Durs, od leta 2017 pa bo to nalogo opravljal izključno Durs. Da bi bili s podatki o obračunanih in plačanih prispevkih ter zavarovalni dobi sproti seznanjeni tudi zavarovanci, bo moral Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije voditi informativno osebno evidenco in zavarovancem omogočiti vpogled vanjo.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 24. 04. 2014 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS