DDV pri brezplačnih pridobitvah in dobavah blaga

Predmet DDV so praviloma dobave blaga, ki so opravljene za plačilo, vendar je nekaj izjem. Zavezancem od brezplačnih vzorcev in daril manjše vrednosti ni treba obračunavati DDV. Če dajejo darila večje vrednosti, to je vrednosti več kot 20 EUR, morajo obračunati DDV, vendar le, če so od tega blaga DDV predhodno delno ali v celoti odbili. Kadar zavezanec daje darilo večje vrednosti zavezancu v drugo državo članico EU, veljajo podobna pravila, le da je pri tem dana možnost oprostitve DDV.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 24. 04. 2014 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS