Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Konec leta moramo pripraviti različna poročila, v katerih lastnikom, zainteresirani javnosti in državnim organom razkrijemo poslovanje v obračunskem obdobju. Število in obseg poročil ter roki, v katerih poročila pripravljamo, so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Ker se vsebine nekaterih poročil med seboj prekrivajo, jih običajno lahko pripravimo v poenoteni obliki.

Mag. Matjaž Prusnik
Datum objave: 27. 12. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS