Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Izkaz denarnih tokov

Poznati in razumeti denarne tokove je bistveno za razumevanje poslovanja družbe. Izkaz denarnih tokov nam bo pri tem pomagal, če bo ustrezno sestavljen in pravilno razumljen. Pri njegovem sestavljanju lahko izbiramo med neposredno in posredno metodo, podatke za njegovo sestavljanje pa lahko pridobimo iz različnih virov.

Janez Lipnik, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 12. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS