Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Posebnosti bilance stanja pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih

Pri pripravi bilance stanja mali samostojni podjetniki posamezniki sledijo splošnim SRS, posebnosti pa predpisuje SRS 39. Podrobnejše napotke o vrednotenju bilančnih postavk po splošnih SRS opisuje prejšnji sestavek Sestavljanje bilance stanja za poslovne namene.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 12. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS