Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa je izkaz sprememb lastniškega kapitala v obdobju, ki so posledice poslovanja, transakcij ali drugih dogodkov, razen sprememb, ki so posledice transakcij z lastniki, ko delujejo kot lastniki. Vsebuje vse sestavine izkaza poslovnega izida in postavke drugega vseobsegajočega donosa.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 27. 12. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS