Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Splošno o letnem poročilu

Namen računovodskega poročanja je dajati informacije o finančnem položaju in uspešnosti družbe, ki so koristne pri odločanju širokega kroga uporabnikov. Družbe poročajo zunanjim pa tudi notranjim uporabnikom računovodskih informacij predvsem z letnimi poročili. Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 27. 12. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS