Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je pomemben računovodski izkaz, poznavanje in razumevanje sprememb kapitala pa je pomembno tudi za razumevanje celotnega poslovanja družbe. Uporaben je le, če je ustrezno sestavljen in pravilno razumljen. V sestavku so zato predstavljene in pojasnjene možne spremembe sestavin kapitala in njihova razkritja v letnem poročilu.

Janez Lipnik, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 12. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS