Tema: LETNO POROČANJE ZA GOSPODARSTVO

Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem moramo resnično in pošteno prikazati čisti dobiček ali čisto izgubo obračunskega obdobja. Lahko ga sestavimo v eni izmed dveh oblik – v različici I ali II. Izberemo tisto, ki nam bolj ustreza glede na naše mednarodne stike.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS