Minimalna plača od leta 2020

V letu 2020 se bodo začele uporabljati spremembe Zakona o minimalni plači, ki so bile sprejete že konec leta 2018. Minimalna plača bo v letu 2020 znašala 940,58 EUR. Največja novost je, da bodo iz nje izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost. V minimalno plačo se ne vštevajo povračila stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu, in prav tako ne drugi prejemki iz delovnega razmerja.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 27. 11. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS