Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Obračunsko oziroma poslovno leto določeni in drugi uporabniki sklenejo ob koncu koledarskega leta. Poslovanje v končanem obdobju povzamejo z letnim poročilom, ki zajema računovodsko in poslovno poročilo. Letno poročilo predložijo pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Uskladitev sredstev in obveznosti med proračunskimi uporabniki pa opravijo v premoženjski bilanci.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS