Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Premoženjska bilanca za leto 2019

Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov pripravijo premoženjsko bilanco po stanju na dan 31. decembra 2019. Pred tem morajo preveriti neusklajenosti terjatev in obveznosti za preteklo poročevalsko obdobje in odpraviti vzroke neusklajenosti. Pomembno je, da se podatki med proračunskimi uporabniki v čim večji možni meri uskladijo z obrazci IOP. Pri skrbnikih finančnih evidenc pa je treba preveriti še usklajenost njihovih podatkov s podatki v poslovnih knjigah.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS