Računovodska obravnava investicij in vzdrževanja v javnem sektorju

Pravilna opredelitev vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v praksi povzroča nemalo težav. Mogoče jih je namreč razumeti kot strošek ali kot investicijo, ki povečuje nabavno vrednost sredstev ali pa zmanjšuje popravek vrednosti. Uporabniki obenem tudi različno pojmujejo izraze adaptacija in rekonstrukcija, popravilo in vzdrževanje, investicija in investicijsko vzdrževanje. To pa lahko privede do neustreznega računovodskega obravnavanja.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 11. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS