Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki v tem izkazu izkažejo podatke o prihodkih in odhodkih ter poslovnem izidu obračunskega obdobja. Pred njegovo sestavitvijo morajo pregledati postavke prihodkov in odhodkov glede razvrščanja, merjenja in upravičenosti ter obračunati amortizacijo, proizvodnjo, obresti in še kaj. Na koncu morajo pripraviti temeljnico za knjiženje zaključka poslovnega leta in podatke za sestavitev poslovnega izida po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 11. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS