Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Drugi uporabniki v tem izkazu izkažejo podatke o prihodkih in odhodkih ter poslovnem izidu obračunskega obdobja. Pred njegovo sestavitvijo morajo pregledati postavke prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov glede razvrščanja, merjenja, upravičenosti in še česa. Na koncu morajo pripraviti temeljnico za knjiženje zaključka poslovnega leta in podatke za sestavitev poslovnega izida po načelu denarnega toka.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 11. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS