Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Spletna oddaja premoženjskih bilanc za leto 2017

Ajpes je nedavno posodobil aplikacijo za oddajo premoženjskih bilanc uporabnikov državnega in občinskih proračunov po stanju na dan 31. decembra 2017. Med novostmi so predvsem tehnične izboljšave pri oddaji in kontroli podatkov iz premoženjskih bilanc.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS