Tema: LETNO POROČANJE DOLOČENIH IN DRUGIH UPORABNIKOV

Priprava in predložitev letnega poročila

Določeni in drugi uporabniki svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom. Predložijo ga pristojnim zunanjim institucijam in notranjim organom. Sestavljeno mora biti jasno in pregledno, računovodski izkazi pa morajo biti pravilni in pošteni. Zato je pomemben del računovodskega nadzora tudi popis, ki zagotavlja resnično stanje sredstev in obveznosti. V računovodskem poročilu uporabniki predložijo računovodske izkaze in pojasnila k njim. Sestavni del poslovnega poročila pa je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 11. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS