Kaj prinaša novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je začel veljati 19. novembra 2016. Vsem poslovnim subjektom nalaga vzpostavitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov pri Ajpesu. Računovodje oziroma računovodski servisi, davčni svetovalci in revizorji pa imajo po novem številne naloge in obveznosti.

Mojca Müller, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 11. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS