Tema: NADOMESTILO ZA LETNI DOPUST

Izračun velikosti nadomestila plače za letni dopust in praznik

Delavcu za odsotnost z dela zaradi letnega dopusta in praznika, ki je dela prost dan, pripada nadomestilo plače v velikosti 100 % osnove. Je pa vprašanje, ali je to nadomestilo lahko manjše od minimalne plače in večje od plače, ki bi jo delavec dobil, če bi delal.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 26. 07. 2023 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS