Knjiženje prejetih sredstev od financerja, ki ni ustanovitelj določenega uporabnika EKN

Določeni uporabniki prejemajo sredstva za delovanje od svojih ustanoviteljev, pa tudi od drugih financerjev, ki niso njihovi ustanovitelji. Pri tem je za knjiženje pomembno, ali gre za denarna sredstva ali za nedenarna sredstva, ki jih bodo uporabljal pri izvajanju svoje dejavnosti.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 26. 07. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS