Pravica javnega uslužbenca do dodatka za delovno dobo in dodatka za stalnost

Vsakemu delavcu pripada dodatek za delovno dobo, s katerim ga delodajalec nagradi za njegove delovne izkušnje. Nekaterim javnim uslužbencem na delovnih mestih s posebnimi pooblastili poleg tega pripada tudi dodatek za stalnost. Da pa bodo ta dodatka prejeli v ustrezni velikosti, mora delodajalec ustrezno upoštevati delovno dobo, ki pa ni nujno enaka zavarovalni dobi.

mag. Jana Trbižan
Datum objave: 26. 07. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS