Vloga insolvenčne zakonodaje pri spodbujanju podjetništva

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila mednje uvrščena magistrska naloga Urške Judež z naslovom Vpliv insolvenčne zakonodaje na podjetniško aktivnost zadolženega podjetnika. Avtorica je v nalogi preučevala povezavo med insolvenčnim pravom in spodbujanjem podjetniške aktivnosti. Raziskovala je, ali lahko zakonodajalec z insolvenčno zakonodajo vpliva na večjo podjetniško aktivnost in kako insolvenčno pravo ureja položaj podjetnikov v dolgovih.

Pogovor z avtorico nagrajenega magisterija Urško Judež

Urška Judež iz Ljubljane je dodiplomski študij opravila na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po uspešnem zagovoru diplome je študij nadaljevala še na podiplomski ravni. Pri iskanju novih izzivov se je istočasno odločila še za magistrski študij civilnega in gospodarskega prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, ki ga zdaj zaključuje. Trenutno je 27-letnica zaposlena kot asistentka na Katedri za računovodstvo in revizijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

IKS 08-09/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS