Uradna dejanja in neuradna ozadja

Pred dnevi so na ministrstvu na novo pojasnili Resnico. V tokratnem pojasnilu, ki je že četrto, so Resnico opisali še bolj iskreno in natančno kot pred tremi meseci in vsekakor bolje kot pred pol leta in pred dvema letoma in pol. Četrto pojasnilo je nedvomno boljše, saj ga je podpisal minister, prejšnja tri pa le nižji državni uradniki. Dodatna pojasnila ministrstva so potrebna, ker Resnica, kot je bila uzakonjena pred štirimi leti, ni več povsem usklajena z današnjimi potrebami.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 24. 11. 2016

Zgornji zapis žal ni prepisan iz Orwellovega romana 1984, ki opisuje kontrolo totalitaristične države in omenjeno ministrstvo ni Ministrstvo resnice. Opisana je slovenska realnost, ki jo podrobno obravnavamo tudi v sestavku tokratne številke revije IKS. Konec oktobra je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) namreč objavilo novo, že četrto mnenje o vlaganjih v raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD), ki omogočajo davčno olajšavo. Z njim pojasnjuje tri prejšnja mnenja in daje dodatne usmeritve za njihovo uporabo. Za mnenja je zaprosil Furs, ki deluje v sklopu Ministrstva za finance (MF), saj je potreboval dodatne napotke glede uporabe štiri leta starega Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj. Dodajmo še, da je pravilnik spisalo MF in da Fursovi inšpektorji današnja mnenja MGRT uporabljajo pri inšpiciranju preteklih let.

Na videz nenavadna ravnanja ministrstev imajo razumljivo ozadje. Uzakonjenje visoke davčne olajšave za RRD je bila pretekla politična odločitev, ki je aktualna politika očitno ne želi formalno preklicati oziroma spremeniti. Zato so pritiski neformalni. Z raznimi pojasnili, prilagojenimi dnevnim potrebam, se poskuša uporaba olajšave omejiti na ozek krog poklicanih. Tako organizirani neformalni pritiski so očitno uspešni, saj Surs v zadnjih letih ugotavlja upad RRD v Sloveniji.

Pri razumevanju preigravanj oblasti je koristno upoštevati Orwella, ki je zapisal: "Kdor nadzira preteklost, nadzira prihodnost. Kdor nadzira sedanjost, nadzira preteklost."

IKS 12/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS