Spremembe letnega poročanja za poslovno leto 2016

Določbe spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na računovodenje, gospodarske družbe uporabljajo za poslovna leta od 1. januarja 2016. Zaradi spremembe SRS, ki časovno sovpada z omenjenim zakonom, pa je v nekaterih delih drugačno tudi letno poročanje. Novi SRS prinašajo predvsem pomembno poenostavitev računovodenja. Ker SRS ne uporabljajo le gospodarske družbe, temveč tudi druge organizacije, bo tudi pri njih prišlo do sprememb pri letnem poročanju za poslovno leto 2016.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 24. 11. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS